U bent hier

Search

Standaardisatie van informatie

De inventarisatie van databanken met gezondheid- en gezondheidszorggegevens resulteerde in een overzicht van meer dan 8000 parameters die door een tachtigtal van deze projecten verzameld worden. In de eerste versie van het Actieplan eGezondheid 2013-2018 werd de opdracht beschreven om deze parameters te standaardiseren en in een lastenboek voor de IT-dienstenleveranciers op te nemen opdat deze hun producten daarop kunnen aanpassen.

Feedback rapporten voor het project “Clostridium difficile” (NSIH-CDIF) zijn beschikbaar voor de deelnemende instellingen

Feedback rapporten voor het project “Clostridium difficile” (NSIH-CDIF) zijn beschikbaar op Healthstat.be voor de deelnemende zorginstellingen. Deze rapporten werden opgesteld door de onderzoekers van de dienst "Healthcare Associated Infections" (NSIH) van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Login met eID is nodig.

Lees meer

Feedback rapporten voor het project "Antimicrobial Consumption in Belgian Hospitals" (NSIH-BEHSAC) zijn beschikbaar voor de deelnemende instellingen

Feedback rapporten voor het project “Antimicrobial Consumption in Belgian Hospitals” (NSIH-BEHSAC) zijn beschikbaar op Healthstat.be voor de deelnemende zorginstellingen. Deze rapporten werden opgesteld door de onderzoekers van de dienst "Healthcare Associated Infections" (NSIH) van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Login met eID is nodig.

Lees meer

Projecten "Sentinel General Practitioners" (SGP) en "Influenza Like Illnesses and Acute Respiratory Illnesses" (ILI & ARI) krijgen machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent de Dienst "Gezondheidszorgonderzoek" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het Healthdata-platform, in het kader van de projecten "Sentinel General Practitioners" (SGP) en "Influenza Like Illnesses and Acute Respiratory Illnesses" (ILI & ARI).

Lees meer

Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen krijgt machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent de Dienst "Epidemiologie van infectieziekten" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het Healthdata-platform, in het kader van de Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).

Lees meer

Studie "Socioeconomic Status and Cystic Fibrosis Outcomes" krijgt machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent de Dienst "Gezondheidszorgonderzoek" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het Healthdata-platform, in het kader van het projecten "Socioeconomic Status and Cystic Fibrosis Outcomes" (SESCFO).

Lees meer

Over healthdata.be

Het nieuwe platform healthdata.be, ontwikkeld door het WIV en gefinancierd door het RIZIV, biedt nieuwe perspectieven inzake e-Health door de vereenvoudiging van de registratie en de bewaring van de gezondheidsgegevens die verschillende zorgverleners toesturen. Healthdata.be zorgt op termijn voor betere kwaliteit van het gezondheidsonderzoek. 

Over WIV-ISP

De activiteiten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) passen binnen het wettelijke kader en de prioriteiten van de federale minister van Volksgezondheid en de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onze missie is meer specifiek 'Wetenschap ten dienste van de Volksgezondheid, de Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu'.

Beheers- en controleorganen

Het healthdata.be-platform wordt aangestuurd door een aantal beheers- en controleorganen. Daarnaast zijn specifieke controleorganen belast met de goedkeuring en opvolging van individuele registers.

Inventarisatie van registraties

In het kader van het Actieplan eGezondheid 2013-2018, meer in het bijzonder Actiepunt 18 “Inventarisatie en consolidatie van registers”, werd in 2014 gestart met een inventarisatie van databanken met gezondheids- of gezondheidszorggegevens. Meer dan 160 databanken werden hierbij geïnventariseerd.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more